NOBOROCK Shibuya 6Q

14/03/2018

初心者チャレンジ2!

Climber info

Ryu Konno
Ryu Konno
  • Date of birth : 22/09/1979 (44)
  • Height : 162 cm
  • Weight : 64 kg

初心者チャレンジ2!

Add favorite (0)

1405results

Gym List

Grade

Holds

Moves

Setter

Gym
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W